Varmare på jorden än i solen

Publicerad
**Kvarkgluonplasma**. I kollisionen mellan två guldjoner bildas världens varmaste materieklump.
Bild: Brookhaven Nat’l Lab

Fyra biljoner grader Celsius – så het blev materia i en ovanlig form. Kvarkgluonsoppa, eller plasma, kallas den och bildas i kraftfulla kollisioner mellan elektriskt laddade atomer, så kallade joner. Rekordhettan uppnåddes i acceleratorn vid Brookhavenlaboratoriet på Long Island i USA, där guldjoner fick krocka med varandra i hastigheter nära ljusets.

Spillrorna bestod av atomkärnans minsta byggstenar – kvarkar och gluoner – som smälte samman i en supertät och superhet klump, 250 000 gånger varmare än i solens inre. Så hett har ingenting varit på jorden någonsin. Med hjälp av denna forskning hoppas fysikerna hitta nya lagar som styr materia i det heta plasmatillstånd som de tror rådde vid universums begynnelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor