Tandvård för alla?

När tandhälsa börjar bli en klassfråga, satsar tandvården i stället på hbt-certifiering.

Folktandvården i Uppsala län är först i Sverige med att hbt-certifieras, det vill säga fortbildas för att bemöta patienter som är homo- eller bisexuella eller transpersoner. Hbt-frågorna drivs av en radikal vänster med botten i queerforskningen.

All personal – 550 personer – ska utbildas i hbt-frågor. Utbildningen pågår i ett par dagar under ett drygt halvårs tid, och år 2012 beräknas samtliga kliniker vara certifierade.

”Alla ska känna sig välkomna hit, det handlar om alla människors lika värde”, säger Eva Ljung, tandvårdsdirektör för Folktandvården i Uppsala län i ett pressmeddelande.

###Är detta en nyhet för tandvården i Uppsala?

– Nej, säger Eva Ljung. Men vi jobbar på en marknad där vi måste attrahera kunder. Och man kan inte luta sig tillbaka och tänka att vi är klara. Vi har utbildningar varje år, och nu har turen kommit till detta.

Eva Ljung betonar att utbildningen handlar om normer och värderingar – långt större saker än enbart sexuell identitet.

###Har man belagt diskriminering av exempelvis homosexuella?

– Nej, det vet vi ingenting om, säger hon. Men med tanke på olika familjesituationer kan det handla om att fråga barn om några vuxna hjälpt dem med tänderna i stället för att fråga efter mamma eller pappa.

Anette Sjödin, som är programansvarig för hbt-certifiering vid RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), menar att utbildningen främst handlar om vanlig hygglighet och en bra arbetsmiljö.

– Det handlar om att lära sig ett bra bemötande, om respekt, säger hon. Det handlar även om att synliggöra dessa viktiga frågor.

Hon medger att det inte finns några studier om diskriminering av hbt-personer inom tandvården och att de som satsar på hbt-certifiering ofta har ett bra utgångsläge i dessa frågor.

– Det finns situationer där detta är relevant. Till exempel om någon har blivit utsatt för våld och fått tänderna utslagna, så ska personalen kunna ställa de rätta frågorna om det. I det dagliga mötet är det kanske inte så aktuellt. Men om man som besökare vill prata om sig själv ska man kunna göra det utan att behöva tänka sig för, säger hon. Dessutom är det en arbetsmiljöfråga, det handlar om att lyfta blicken överlag.

###Allmän tolerans, med andra ord?

– Tolerans är inte ett bra ord. Att tolerera är att stå ut med något man inte gillar. Då har man inte kommit så långt. Det är den som är i överläge som väljer att tolerera. Jag föredrar ordet respekt.

Hbt-certifieringen kostar 1 400 kronor per person exklusive moms, en vanlig tandläkarundersökning kostar 640 kronor. Det är det inte alla som har råd med. Socialstyrelsen kommer regelbundet ut med rapporter som visar att tandhälsa alltmer handlar om klass. Ensamstående föräldrar, förtidspensionerade, långtidsarbetslösa, hemlösa och psykiskt sjuka har drabbats av sämre tandhälsa.

###Går vi från klasspolitik till identitetspolitik även inom tandvården?

– Vi pratar ju inte direkt om vem som har råd att fixa tänderna, men jag tror att det hänger ihop, säger Anette Sjödin. Alla ska få ett bra bemötande, det handlar ju även om att ha respekt för psykiskt sjuka.

###Men de kommer ju sällan till tandvården, de har ju inte råd?

– Jo, det är ju en ekonomisk fråga. Det kan jag ha synpunkter på, men det ligger utanför mitt mandat att uttala mig om.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor