Kvinnliga hjärtpatienter fick testosteronplåster

Plåster med testosteron kan förbättra konditionen och minska insulinresistensen hos äldre kvinnor med hjärtsvikt, enligt italienska forskare.
Publicerad

Patienter med kronisk hjärtsvikt har ofta försämrad träningskapacitet och insulinkänslighet. Med stigande ålder sjunker dessutom halterna av hormonet testosteron, som bland annat stimulerar uppbyggnaden av muskler.

I en pilotstudie, det vill säga en studie i mindre skala, undersökte italienska forskare möjligheten att ge testosteron till en grupp äldre kvinnor med kronisk hjärtsvikt. Under ett halvår fick 36 kvinnor utöver sin vanliga behandling antingen testosteronplåster eller placebo.

Vid uppföljningen klarade sig de kvinnor som fått testosteron bättre i ett enkelt konditionstest. Under 6 minuter orkade de gå i genomsnitt 357 meter, jämfört med 261 meter när studien inleddes. De hade dessutom högre syreförbrukning och minskad insulinresistens. Hos de kvinnor som fått placebo sågs ingen förbättring.

Forskarna betonar att det rör sig om en pilotstudie. Det krävs betydligt större undersökningar för att ytterligare utvärdera metoden och upptäcka eventuella biverkningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor