Härmande robot lär sig prata

Robotar kan lära sig språk genom att härma en människas tal. Det visar forskning vid brittiska University of Hertfordshire.
Publicerad
**Robotskola**. Chrystopher Nehaniv och Joe Saunders tränar roboten DeeChee att känna igen enkla mönster och föremål.
Bild: Pete Stevens

Roboten DeeChee fick ett bibliotek med de cirka 40 000 stavelser som används i engelska, men inte någon information om hur de kan kombineras till ord. Den kunskapen fick roboten i stället skaffa sig på egen hand, genom korta dialoger med människor som hade uppmanats att prata med DeeChee som om hon vore ett litet barn.

I början av varje samtal spottade DeeChee ur sig obegripliga ljudkombinationer och uppfattade bara människans tal som en lång ljudsekvens. Men genom att lyssna på personen på andra sidan bordet lyckades DeeChee successivt bilda riktiga ord genom att kombinera de mest använda stavelserna.

Läroprocessen tog i flera fall bara några minuter. Bland orden som roboten lärde sig fanns färger och namn på olika geometriska figurer.

Forskningen vid University of Hertfordshire är en del av det europeiska projektet Italk. Syftet är att ge robotar språkkunskaper utifrån samma principer som när vi lär oss prata. Försöken med DeeChee, modellerade för att likna språkfärdigheten hos ett barn i åldern 6–14 månader, visar att upprepning av ljud kan fungera lika bra för robotar som för spädbarn.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor