Förtrollande sländor

Publicerad

Trollsländor är fascinerande insekter. De börjar sitt liv i vattnet där de lever som monsterliknande rovdjur. Larvstadiet kan vara i flera år. Men en vacker dag tar trollsländan steget upp på land och utvecklas till en vacker och färgsprakande flygmaskin som både jagar och parar sig i luften.

Det finns ungefär 25000 insektsarter i Sverige och många är svåra både att hitta och artbestämma. Men om man känner sig kallad till att bli entomolog så är trollsländorna en bra början. Det finns nämligen måttliga 64 arter i vårt land.

Svenska trollslände­guiden bygger på en brittisk fälthandbok av Dave Smallshire och Andy Swash, som har omarbetats till svenska förhållanden av bland andra Magnus Billqvist.

Boken innehåller en detaljerad och lättanvänd nyckel för artbestämning av trollsländor. Den tar fasta på de mest utmärkande dragen hos de olika arterna. För att underlätta identifieringen ytterligare har man frångått den systematiska ordningen, och i stället placerat arter med likartat utseende i följd. Boken innehåller även en mera detaljerad beskrivning av arternas utseende, uppträdande samt utbredningsområden i Norden.

Boken är illustrerad med över 400 fotografier som är både vackra och pedagogiska. Bland annat visar de hur trollsländornas färger förändras med åldern, något som kan försvåra artbestämningen.

Svenska trollsländeguiden

Billqvist, Magnus m.fl.
Hirschfeld media

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor