I Ammarnäs mår insekterna bättre än i resten av världen

Forskare från flera länder larmar om att mängden insekter minskar kraftigt. Men i Ammarnäs i Västerbotten är trenden annorlunda – här är insektsbestånden ungefär lika stora som för 53 år sedan.

Publicerad
man med skägg och jacka med huva tittar noga på björkblad

Varje år räknar forskarna insekter på tusentals björkblad i västerbottniska Ammarnäs.
Bild: Åke Lindström

I dag räknas Vindelälven som en av våra nationalälvar och är därmed skyddad från vattenkraftsutbyggnad. Men på 1960-talet var diskussionerna om utbyggnad heta och ett gäng biologer från södra Sverige reste till västerbottniska Ammarnäs för att göra systematiska inventeringar i fjällbjörkskogen, främst av fåglar – innan djurlivet eventuellt skulle förändras av vattenkraften.

När det stod klart att Vindelälven skulle få forsa fritt hade biologerna kunnat avsluta sitt arbete. I stället blev de kvar, år efter år. Inventeringarna utvidgades dessutom från att bara omfatta fåglar till att också gälla insekter och spindlar.

Åke Lindström
Åke Lindström, professor biologiska institutionen vid Lunds universitet.
Bild: Privat

Vissa arter ökar

Nu har 53 års insekts- och spindeldata för första gången analyserats i sin helhet. I en ny studie, publicerad i tidskriften Insect Conservation and Diversity, konstaterar forskare vid Lunds universitet och Naturhistoriska museet i Göteborg att mängden kvalster, skalbaggar, tvåvingar och växtsteklar har minskat över tid.

Samtidigt har de sett att andra arter har ökat, såsom vissa mätarlarver, stritar och myror.

Sammantaget såg forskarna ingen signifikant förändring i antalet insekter och spindlar. Det totala beståndet är alltså ungefär lika stort som när inventeringarna påbörjades 1968.

– Så vitt vi vet finns det ingen annan mätserie som är så lång som 53 år. Det gör den här studien unik, säger Åke Lindström som är professor på biologiska institutionen vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Låg mänsklig påverkan

De senaste åren har kraftiga insektsminskningar rapporterats från flera andra livsmiljöer i olika delar av världen. Att samma trend inte syns i Ammarnäs tror Åke Lindström beror på att befolkningstätheten i det fjällnära området är så pass låg. Sådant som normalt hotar insektsbestånden utgör inget särskilt stort hot just här. Det gäller exempelvis jordbruk, kemikalier och ljusföroreningar.

– Nu är vårt främsta mål att fortsätta med serien och se till att det står någon där och räknar om både 50 och 100 år, säger han.

Den årliga inventeringen sker när björken är utslagen, ofta under andra halvan av juni. Varje år räknar inventeraren förekomsten av insekter och spindlar vid sex olika tillfällen och på sammanlagt 24 000 björkskott.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor