Det finns en exakt klocka i vår arvsmassa

Genom att analysera dna går det att beräkna vår biologiska ålder, enligt amerikanska forskare. Resultaten stämmer överens med vår kronologiska ålder. 

Publicerad
Nu kan Leonardo da Vincis vitruvianske man från 1492 kompletteras med ytterligare ett människomått – tiden.
Bild: Leonardo da Vinci

Genom att mäta en naturlig åldringsprocess av dna i olika mänskliga vävnadsprover, har forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA), upptäckt att mätningarna kan användas som en inneboende, biologisk klocka. Forskarna har studerat så kallad metylering av dna, en naturlig process som leder till en kemisk förändring av dna. Den nyfunna biologiska klockan går snabbare från födseln, upp till cirka tjugoårsåldern. Därefter tickar den i en konstant hastighet. Studierna visar att denna biologiska klocka stämmer mycket väl överens med den kronologiska.

I stamceller från vuxna, som omprogrammerats till att likna embryonala stamceller, är klockan nollställd. Det betyder i princip att det går att spola tillbaka den biologiska klockan hos stamceller.

Det visar sig också att vissa vävnader åldras snabbare, till exempel bröstvävnad hos kvinnor. Det kan vara en av förklaringarna till att stigande ålder är en riskfaktor för cancer.

Steve Horvath, som lett studien, har ansökt om patent för den nya metoden att mäta vår biologiska ålder. Hans mål är att hjälpa forskare att förstå vad som påskyndar respektive fördröjer mänskligt åldrande.

Studien, som är publicerad i tidskriften Genome Biology, baseras på nästan 8 000 prover från 51 olika typer av vävnader. De äldsta var 101 år gamla.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor