En sexarbetare summerar sitt liv

Publicerad

Få inom vården kämpar för människor i sexuell nöd. Cheryl Cohen-Greene är ett lysande undantag. I boken An intimate life ser hon tillbaka på en lång karriär som så kallad surrogatpartner, en person som via en psykoterapeut tar emot klienter i behov av hjälp med sin sexualitet.

Inledningskapitlet handlar om Mark O’Brien. Han är 36 år gammal, totalförlamad, och har tillbringat hela sitt vuxna liv i en järnlunga på grund av polio. Hans möten med Cheryl Cohen-Greene är en rörande berättelse, som förra året blev till filmen Mitt längtande hjärta med Helen Hunt i rollen som surrogatpartner.

Bland de övriga klienterna finns en kvinna med orimliga kroppsideal, och rader av män som på olika vis är rädda både för sex och för frånvaron av sex.

Cheryl Cohen-Greene startade sin karriär i Kalifornien på 1970-talet och beskriver hur attityderna mot hennes yrke förändrades till följd av aids­katastrofen och Reaganårens konservatism. Med tiden fick hon allt oftare frågan om vad som skiljer en surrogatpartner från en prostituerad. Hennes svar är att ett besök hos en prostituerad är som att gå på restaurang, medan ett besök hos en surrogatpartner är som att gå i kockskola.

An intimate life

Cheryl Cohen-Greene
Soft Skull Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor