Nu är världen våldsammare

De senaste fem åren har världen blivit våldsammare. Knarkkrig i Centralamerika och den så kallade arabiska våren har medfört ökade dödssiffror.

Publicerad
Flyktingläger i Atmeh, Syrien – 2013.
Bild: istockphoto

Allt fler människor i världen dör i krig och av mord. Knarkkriget i Mexiko samt konflikterna i Syrien och Libyen har bidragit till en instabilare värld, enligt Global peace index.

År 2008 kunde man räkna drygt 350 000 bekräftat döda i mord och krig i världen. Siffran har ökat till drygt 500 000 för år 2012. De värsta oroshärdarna i absoluta siffror är i fallande ordning Syrien, Libyen, Mexiko, Pakistan och Irak. Dessa länder illustrerar också trenden att det är inbördeskrig som skördar offer. Antalet konflikter mellan stater fortsätter att minska.

Antal döda i väpnade konflikter. Siffrorna visar antal bekräftade döda, enligt Global peace index.

Dessutom har morden i världen – som dödar långt fler än krig – ökat markant sedan 2008. På fem år har vi gått från 6,7 till nästan 11 mördade per år och 100 000 invånare. Det är framför allt den kraftigt ökade mordfrekvensen i några länder i Latinamerika och i Afrika söder om Sahara som drar upp siffrorna.

Även Uppsala universitets konfliktdatabas bekräftar det oroligare världsläget i en ny rapport, som pekar ut konflikten i Syrien som en av de värsta på över tio år. Enligt denna rapport har dock antalet konflikter minskat, samtidigt som antalet dödsoffer ökar. Färre men intensivare krig, med andra ord.

På lång sikt har världen blivit fredligare (se Mot en fredligare värld i F&F 9/11). Historiskt sett är även 2012 års siffror mycket låga. Eller annorlunda uttryckt: dödssiffrorna i Syrien och Libyen är höga jämfört med andra konflikter på 1990- och 2000-talen, men låga jämfört med antalet dödsoffer i Iran-Irakkriget, Vietnamkriget eller Koreakriget. Än återstår alltså att se om detta är ett trendbrott.   

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor