Amerikaner skeptiska till evolutionsläran

I USA tar varannan republikan avstånd från evolutionsläran, och glappet mellan republikaner och demokrater ökar i denna fråga.

Publicerad
Synen på evolutionsläran i USA.
Bild: Pew research

En tredjedel av amerikanerna, 33 procent, menar att ”människan och andra levande varelser har existerat i sin nuvarande form sedan tidernas begynnelse”. Den grupp som är mest benägen att förneka evolutionen är vita evangelister (64 procent), följd av svarta protestanter (50 procent), spanskättade katoliker (31 procent), vita katoliker (26 procent) och vita protestanter (15 procent).

Generellt är kvinnor, äldre och lågutbildade mer benägna att förneka evolutionen än män, yngre och högutbildade. Långt fler republikaner (48 procent) än demokrater (27 procent) avvisar evolutionsläran. Detta glapp har ökat över tid.

Resultaten bygger på en enkätstudie med nästan 2 000 svarande som genomfördes våren 2013 av Pew research i USA.

Evolutionsläran har blivit en stridsfråga i svenska skolor (se artikeln Adam eller apan, F&F 3/2012), och när synen på evolutionen undersöktes av SVT:s Vetenskapsmagasin år 2006 så ifrågasatte var fjärde svensk (27 procent) evolutionsläran. Flertalet av dessa var äldre kvinnor och lågutbildade personer på landsorten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor