Tal med antal

Publicerad

Rutorna i de sex raderna nedan är markerade med siffrorna 0, 1, 2, osv. Fyll rutorna med siffror så att det bildas sex tal med följande egenskap: Den siffra som står i talets ruta k anger hur många gånger siffran k förekommer i detta tal.

Det fyrsiffriga tal som ska skrivas in i den första raden är alltså sådant att den första siffran anger antalet nollor i detta tal, den andra siffran anger antalet 1:or, nästa siffra anger antalet 2:or och den fjärde anger antalet 3:or.

För den första raden finns det två lösningar: 1210 och 2020. De övriga har en lösning var.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor