En asteroid går i bitar inför våra ögon

Publicerad
Rester av en 200 000 ton tung asteroid.
Bild: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA)

Rester av en 200000 ton tung asteroid. Sönder­fallet har pågått sedan oktober 2013, till januari 2014.


Bild: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA)

Rymdteleskopet Hubble har följt en asteroid i förfall, från oktober 2013 då den började falla i bitar till i januari i år. Nu kan tio tydliga fragment urskiljas, där de största är ungefär 200 meter i diameter (ungefär som två fotbollsplaner). Men vad som ligger bakom det långsamma sönderfallet är oklart.

En tidigare krock med en annan rymdsten är uteslutet, eftersom en sådan krock borde ske plötsligt och ge upphov till många fragment samtidigt. Asteroiden kan inte heller ha splittrats på kometernas vis, då värmen får isen i kometens inre att förångas och spräcka kometen inifrån.

Återstår gör den så kallade Yorp-effekten, något som astronomer har diskuterat i flera år, men ingen ännu observerat. Effekten innebär att ojämn uppvärmning från solen får asteroiden att långsamt öka sin rotation, och då slungas asteroidfragmenten iväg.

De flesta fragment från asteroidens ursprungligen 200 000 ton tunga kropp kommer förmodligen att försvinna ner i solen. En del kan även dyka ner mot jorden, och kanske ge oss många vackra stjärnfall.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor