En svensk vitbok om det oförklarliga

 5 frågor till Clas Svahn. Journalisten, amatörastronomen och den internationella samordnaren inom UFO-Sverige har skrivit om ett sekel av svenska möten med ufon. 

Publicerad
En mystisk bild från Marskär, öster om Ornö i Stockholms skärgård:”Föremålet steg från marken och omgavs av en dimma, som upplöstes av vinden när det nådde upp över trädtopparna”, skrev konstnären Kåre Kårevall i sin rapport. Under en fisketur i augusti 1956 lyckades han ta en bild, om än oskarp, av något som han uppfattade som ett fast föremål på väg upp från marken bara 40 meter bort.”En möjlig förklaring kan vara, att en liten lokal och skarpt avgränsad dimbank befinner sig i svackan bakom den fotograferade kullen” står det bland annat i försvarets utredning av händelsen. Men Kåre Kårevall var inte helt övertygad – han såg inte någon dimma någonstans, berättade han för bokförfattaren Clas Svahn.
Bild: Kåre Kårevall

1 | Varför har du skrivit den här boken?

– Det fanns ingen sådan bok på svenska, så jag skrev den som en sorts vitbok över ett omstritt fenomen. Den är resultatet av 40 års samlande och undersökande av de här fenomenen.

2 | Vad är ett ufo-fenomen?

– Det är egentligen många olika saker. Förkortningen står för oidentifierade flygande objekt, som vi trots ordentliga undersökningar inte kunnat förklara. Det betyder inte att de är oförklarliga, bara att det är oförklarade just nu. De flesta som kontaktar UFO-Sverige tror att de har med utomjordingar att göra, men närmare 98 procent av fenomenen går att förklara på annat sätt. För att förklara det mystiska har vi skapat världens största ufo-arkiv i Norrköping – Archives for the unexplained – med 2 200 hyllmeter material. Dit kommer forskare från hela världen.

3 | Vilka exempel finns med i boken?

– Det är svenska fall som jag själv har kunnat granska. Jag vill visa på bredden av folks upplevelser och resultatet har blivit ett slags folkloristisk undersökning, där jag berättar om händelser som berör oerhört många svenskar och som många har åsikter om. Samtidigt vill jag visa att det är ett tvärvetenskapligt fenomen som är intressant för många – astronomer, fysiker, psykologer, religionsforskare och etnologer.

4 | Hur bar du dig åt?

– Jag plockade fram de fall som var mest intressanta och gjorde nya utredningar. Och så sökte jag upp folk som fortfarande var i livet, för jag ville att boken också skulle handla om människorna, inte bara fenomenen. De som har varit med om ovanliga händelser är vanliga människor. Men varför ser en del varelser från andra planeter? Varför tror folk att de blir upplockade och bortförda, eller att de får besök i sina sovrum?

5 | Har vittnesmålen något gemensamt?

– Snarare upptäcker man att de spretar åt många håll. De klassiska tefaten hittar man inte så ofta i rapporterna. Det är först i våra dagar som folk börjat spekulera om utomjordingar. Förut var det olika folktroväsen. Men det är inte så enkelt att ufon är vår tids tomtar och troll, som många säger. Sedan finns det en del rapporter om fenomen som faktiskt syns på radar, eller har setts i dagsljus och som svenska försvaret har lagt ner tusentals timmar på att undersöka. Jag ser det som en kombination av fysiska fenomen och folklore, där det ofta är svårt att skilja på religiösa visioner, utomjordingar och möten med tomtar. Allt detta verkar hänga ihop och det är svårt att bortse från att människan är navet i hela fenomenet.

UFO. Spökraketer, ljusglober och utomjordingar

Clas Svahn
Semic

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor