Kolbollar i kabeln ger mindre spill

Publicerad
Ett vitt isoleringslager av plast omger högspänningskabelns ledande kopparkärna.
Bild: Carolina Eek Jaworski

Ju högre spänning som kan skickas genom en elkabel, desto mindre blir energiförlusten. Men en hög spänning leder samtidigt till att elektroner läcker ut i det isolerande plasthöljet och förstör detta. Nu har forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg visat att denna process kan motverkas genom att tillsätta en liten mängd så kallade fullerener, nanometerstora klotformade kolmolekyler, i högspänningskabelns plastisolering. Kolmolekylerna stabiliserar plasten genom att suga upp elektronerna. Det räcker med mycket små tillsatser för att kabeln ska tåla hela 26 procent högre spänning, vilket i sin tur leder till att överföringsförmågan ökar lika mycket – utan att själva ledaren behöver göras grövre. Upptäckten gör det till exempel möjligt att bättre utnyttja kapaciteten hos havsbaserade vindkraftverk.

Källa: Advanced Materials

Fotnot: Kolbollar och andra fullerener har döpts efter den amerikanske arkitekten Buckminster Fuller. Just C60 kallas buckminsterfulleren. I den sitter kolatomerna placerade som i hörnen på en nanometerstor fotboll. Upptäckten att kol kunde bilda dessa molekyler belönades med Nobelpriset i kemi 1996.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor