Träning ändrar hjärtats funktion

Vad händer i kroppen när man förbättrar sin kondition?

/Sven Johansson, Halmstad

Publicerad
Kroppen anpassar sig till träning genom att bland annat förbättra förmågan att snabbt transportera syre till musklerna. Antalet små blodkärl ökar, och hjärtats slag blir mer effektiva.
Bild: iStock

Konditionsträning påverkar framför allt hjärtat och de muskler man använder. Däremot påverkas inte lungornas kapacitet, som redan är väldigt hög och i normala fall inte begränsar prestationen.

Hjärtat påverkas på så sätt att dess förmåga att pumpa ut blod och därmed syre till musklerna förbättras. Den maximala hjärtfrekvensen påverkas inte nämnvärt av träning, däremot ökar mängden blod per hjärtslag (slagvolym). Det gör att hjärtminutvolymen (mängden blod som hjärtat pumpar ut per minut) ökar och därmed även den maximala syreupptagningen. Det innebär också att vid en given intensitet blir pulsen lägre och träningen lättare, eftersom den relativa belastningen blir lägre. Träning ger även en ökad blodvolym, men samtidigt får man fler röda blodkroppar – så koncentrationen förändras inte.

Musklerna anpassar sig till träning genom att öka mängden mitokondrier – de enheter i cellen som står för den huvudsakliga energiproduktionen. Antalet kapillärer (små blodkärl) ökar också. Därmed används syret mer effektivt, så att kroppen kan hålla ett högre tempo utan att mjölksyra ansamlas. En ytterligare effekt är att musklernas förmåga att använda fett som bränsle förbättras, vilket gör att glykogenet (musklernas lager av kolhydrater) räcker längre och uthålligheten ökar.

Den träningseffekt som har störst betydelse för prestationen i början av träningen är sannolikt hjärtats anpassning, eftersom den ökar syreupptagningen.

/Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi, Gymnastik- och idrottshögskolan

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor