Lugna kossor mjölkar mer

Forskare bekräftar gammal kunskap om sambandet mellan mjölkkors humör och hur mycket mjölk de ger.

Publicerad
Lugn ko på Vreta Naturbruksgymnasium utanför Linköping.
Bild: Louise Hedlund

En studie gjord på 56 mjölkkor av raserna Holstein och Svensk röd och vit boskap (SRB) visar att mjölkproduktionen påverkas av hur korna mår. Tillstånd som oro, stress eller nervositet verkar göra att korna producerar mindre mjölk, vilket bekräftar bilden som mjölkproducenterna länge haft. Precis som människor är kor olika personlighetstyper och en del är oftare lugna, medan andra är mer lättstressade.

– Nu har vi sett ett samband mellan temperament och mjölkning, även om det alltid är svårt att veta vad som är orsak och verkan, säger Louise Hedlund, Linköpings universitet, som tillsammans med Hanne Løvlie står bakom studien.

Kopplingen är viktig att förstå för att kunna lägga upp avel och djurhantering och få så effektiva och lätthanterliga produktionsdjur som möjligt. Mjölkkornas personlighet påverkar även djurskötarnas hantering eftersom det är lättare att sköta lugna än stressade kor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor