Spretigare väljare

Publicerad

Allt fler väljare delar upp sina röster mellan olika partier i riksdags-, landstings- och kommunalval. När man kunde börja splittra sina röster år 1970 var det omkring 5 procent av väljarna som gjorde det. Vid valet i september 2014 var siffran strax under 30 procent. Det kan ses som ett uttryck för en fragmentisering av partisystemet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

På samma sätt har väljarnas rörlighet mellan partier ökat under en längre tid, även om rörligheten vid förra årets riksdagsval inte var lika stor som vid valet 2006.

Stabilast var Sverigedemokraterna som behöll flest väljare från 2010, medan Folkpartiet tappade flest av sina väljare.

Detta framgår av valundersökningarna, som tagits fram i samarbete mellan SCB och Göteborgs universitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor