Allt fler döda i terrordåd

Förra året dödades över 32 000 personer i terrordåd, vilket är en niofaldig ökning sedan år 2000.

Publicerad
Antal döda i terroristattacker i världen, år 2000–2014.
Bild: Global terrorism index

Terrorismens tid är nu. Det framgår av Global terrorism index som konstaterar att 2014 års siffror är de värsta på många år. Av de 32000 människor som dödades i terrordåd förra året föll merparten offer för islamistiska grupper som Boko Haram, Islamiska staten eller talibaner.

Nigeria är det land som haft den största ökningen på senare år, medan Pakistan har haft den största minskningen, räknat i antal dödsoffer.

Terrorns geografi år 2014. I fem länder skedde 78 procent av alla dödsfall som kan hänföras till terrorism förra året: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Syrien. 


Bild: Global terrorism index

Vi ser även en ökning i antalet länder som drabbas av terror. Antalet länder med minst 500 dödsoffer om året har mer än fördubblats mellan 2013 och 2014.

Merparten av alla terrordåd sker genom sprängmedel, och attackerna har blivit dödligare över tid, eftersom vi ser en större ökning av antal dödsoffer än antal terrordåd.

Dagens terrorism har ett starkt samband med pågående konflikter och politisk instabilitet. Däremot korrelerar terror inte alls till fattigdom.

I Global terrorism index ingår data över terrordåd i 162 av världens länder, vilket täcker in över 99,5 procent av världens befolkning. Analyserna har tagits fram av forskare vid Institute for economics and peace, som har sitt huvudsäte vid University of Maryland.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor