Så ger du positiv feedback

Beröm handlingar i stället för personlighet.

Publicerad
Alva Appelgren forskar om hur motovation och prestation påverkas av olika sorters beröm.
Bild: Jan Hanika

Att säga att någon är smart är inte särskilt smart, i alla fall inte om man vill öka personens motivation och förmåga. Bättre då att fokusera på hur uppgiften utförts. Det visar en hjärnavbildningsstudie vid Karolinska institutet i Solna, där 20 personer fått återkoppling på antingen sina handlingar eller sina egenskaper.

När deltagarna fick höra ”du är smart”, så kallat karaktärsberöm, ökade blodflöden i de delar av hjärnan som aktiveras vid självreflektion och förväntan. Det skedde inte när de bara fick höra att de gjort rätt.

– Självreflektionen och förväntan på vilket beröm vi ska få nästa gång tar fokus från uppgiften som ska lösas och gör oss osäkra på vår förmåga, förklarar Alva Appelgren, som presenterar resultaten i sin doktorsavhandling vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Efter att ha fått karaktärsberöm rapporterade deltagarna mer stress och mindre motivation. De gjorde också fler fel än när de fick feedback endast på sin prestation.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor