Vart har Aralsjöns vatten tagit vägen?

Stämmer det att 90 procent av Aralsjön har försvunnit på grund av klädtillverkning?

/Tadeo Davidsson

Publicerad
För drygt 50 år sedan räknades Aralsjön som världens fjärde största sjö, i vilken det bedrevs ett omfattande fiske.
Bild: iStock

Svar: Från 1900-talets mitt fram till sekelskiftet förlorade Aralsjön cirka 90 procent av sin vattenvolym och 75 procent av sin vattenyta. Av Aralsjön kvarstod då bara två mindre och betydligt saltare sjöar. Den lilla Aralsjön i norr har delvis återställts och stabiliserats, medan den stora Aralsjön i söder har fortsatt minska och är nu nästan helt borta. Forskning har visat att denna dramatiska minskning av Aralsjön beror på en expansion av bevattnat jordbruk i regionen. Framför allt har bomullsodling ökat mycket, men också veteodling, som nu är viktig för regionens matförsörjning.

Aralsjön får sitt vatten från ett stort avrinningsområde på över 1,8 miljoner kvadratkilometer (runt fyra gånger Sveriges yta). Den ökade vattenanvändningen för bevattnat jordbruk i detta område har ökat förlusten av vatten till atmosfären, genom avdunstning och växttranspiration, med nära 30 millimeter per år (utslaget över avrinningsområdets hela yta) från 1900-talets första hälft till sekelskiftet. Detta har lett till en minskad vattenavrinning till sjön med ungefär lika mycket, eftersom den generellt låga nederbörden i området inte förändrats. I relativa mått har tillförseln av vatten minskat med nästan 80 procent på grund av konstbevattningen. Detta är orsaken till Aralsjöns dramatiska minskning.

/Georgia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor