Varför är det vattenbrist?

Trots att många afrikaner lider brist på rent dricksvatten utnyttjas bara 15 procent av kontinentens tillgängliga grundvatten.

Publicerad

Små mängder grundvatten sipprar fram ur en så kallad alluvial formation.
Bild: Themba Vilakazi, Umvoto Water, Astrid Stark

Afrika har en snabbt växande befolkning på mer än en miljard människor och tillgång på rent dricksvatten är en allt större utmaning. I de tropiska länderna, med riklig nederbörd, används ofta vatten från floderna. I norra Afrika, där förhållandena är extremt torra, spelar i stället grundvattnet en avgörande roll. Men trots att tillgången på grundvatten egentligen är god används bara en liten del av det grundvatten som finns.

F&F har pratat med den etiopiske forskaren Tamiru Abiye, som har följt vattenfrågan i snart 30 år och numera är verksam vid University of the Witwatersrand i Sydafrika.

1 | Hur mycket grundvatten finns det på den afrikanska kontinenten?

– Den totala volymen beräknas till ungefär 70 miljarder kubikmeter – 175 gånger mer än det ytvatten som finns på kontinenten. Grundvatten finns tillgängligt överallt, medan tillgången på ytvatten påverkas av klimatet. De största kända volymerna grundvatten finns i länder som Libyen, Algeriet, Sudan och Egypten i Nordafrika – länder där tillgången på ytvatten är mycket begränsad. Det handlar dels om sådant grundvatten som fylls på genom de årliga regnen, men också om fossilt grundvatten som inte fylls på, utan finns lagrat i så kallade akviferer sedan lång tid. Vattnet i den nubiska sandstensakviferen i norra Afrika har till exempel funnits där i 45 000 år. Sådana akviferer ligger ofta väldigt djupt.

2 | Vilken roll spelar grundvattnet?

– För utspridda samhällen på landsbygden och snabbt växande befolkningar i Afrika är grundvatten den bästa lösningen för att få tillgång till vatten. Torka och klimatförändringar påverkar inte grundvattnet eftersom det finns gömt inne i sprickor i urberget. Därför är det en viktig strategi för anpassning till klimatförändringarna.

– Upptäckter av större grundvattenbäddar har gjorts i Lake Turkana i Kenya och i norra Namibia. Dessvärre gör bristen på samordning att dessa resurser utnyttjas i liten skala i stora delar av Afrika. Undantaget är en större akvifer i norra Afrika där flera länder har samordnat insatserna. För att verkligen komma åt grundvattnet krävs en gemensam ansträngning över landsgränserna. Många länder har inte en aning om hur mycket grundvatten de har.

3 | Varför utnyttjas inte vattenresurserna bättre?

– Bristen på kunskap för att hitta de akviferer som finns är ett problem, men dessutom saknas ekonomiska resurser för att borra – och för att sedan underhålla borrhålen. En annan viktig fråga är avsaknaden av lagstiftning kring hur grundvattenreserverna ska utnyttjas och underhållas. På många platser är lagstiftningen svag när det gäller att reglera borrning och se till att en viss vattennivå behålls. De lagar som finns reglerar främst ytvattentillgångar. I dag används bara 15 procent av det tillgängliga grundvattnet, trots att mer än 80 procent av alla afrikaner är beroende av just grundvatten för sina dagliga aktiviteter.

4 | Är förorening av grundvattnet ett problem i Afrika?

– I urbana områden kommer föroreningar i grundvatten främst från hushåll och industrier, medan grundvatten på landsbygden kan innehålla gödnings- och bekämpningsmedel. Föroreningar från gruvor och utvinning av olja och naturgas har blivit ett allt större problem. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor