Socialt testosteron

Hormonet kan göra män generösa.

Publicerad
Varsågoda! Testosteron kan öka mäns prosociala beteende.
Bild: Istock

Att testosteron är kopplat till aggressivitet är en bild som kan behöva nyanseras. En studie publicerad i PNAS visar att en ökad halt hos män visserligen kan ge upphov till aggressivt beteende, men också ha prosociala effekter, i form av generositet.

Det handlar om statushypotesen – att testosteron förstärker beteenden som ökar den sociala statusen hos män. I experimentet fick 40 män i åldern 18–30 år spela en variant av ultimatumspelet mot varandra. Den ena gruppen fick extra testosteron injicerat medan kontrollgruppen fick placebo. I spelet hade de möjligheten att antingen straffa eller belöna sin motståndare ekonomiskt.

De som fått extra testosteron var mer benägna att straffa sina motståndare när de kände sig orättvist behandlade, men belönade dem också mer än kontrollgruppen när de inte kände sig hotade. Detta tyder enligt forskarna på att testosteron också kan ge upphov till generositet och icke-aggressiva beteenden på det sätt som är mest effektivt för att uppnå en hög social status.     

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor