Två kvinnor – med nöd och näppe

Publicerad

Bild: Mary Evans / IBL, The Granger Collection / TT

Hittills har endast två kvinnor fått Nobelpriset i fysik: Marie Curie (1903) och Maria Goeppert-Mayer (1963). Men det kunde vara färre. Marie Curie fanns nämligen inte med bland de nominerade år 1903 – endast Henri Becquerel och Marie Curies man Pierre Curie. Nobelkommittén kände dock väl till att makarna Curie arbetade tillsammans, och att Marie Curies insatser var avgörande för deras upptäckter. Kommittén hittade en lösning. Marie Curie hade blivit nominerad året innan, men för sent. Den nomineringen lyftes nu fram och ansågs gälla för det innevarande året.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor