Jordfelsbrytaren – så räddar den liv

Publicerad

Bild: Johan Jarnestad

Jordfelsbrytare räddar liv genom att snabbt slå av strömmen om elektriciteten går en annan väg än avsett. Men hur känner den egentligen av att någon håller på att få en stöt?

Sedan 1996 är jordfelsbrytare obligatoriska för alla nya uttag i bostäder och andra lokaler där barn normalt vistas. De måste lösa ut vid max 30 mA felström och inom 0,3 sekunder. De hjälper inte vid fel där all ström återgår till ledningen – till exempel om någon håller i både fas och neutralledare.

Jordfelsbrytare bör testas ett par gånger om året.

Källa/faktagranskning: Fredrik Sjödin, överinspektör, Elsäkerhetsverket

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor