Har kvinnor längre ögonfransar?

På tecknade bilder som riktar sig till barn avbildas nästan alltid såväl tjejer som djur av honkön med långa ögonfransar. Ofta är ögonfransarna det enda synliga ”kvinnliga” attributet. Killar och djur av hankön tecknas oftast utan ögonfransar. Har tjejer generellt sett längre ögonfransar än killar, eller har det här sättet att teckna att göra med att många tjejer använder smink?

/Julia Ohlström, Varberg

Publicerad
Kan du se om det här är en man eller kvinna?(svar nederst på sidan).
Bild: Istock

Ett kort svar utifrån ett biologiskt perspektiv:

Så vitt jag vet finns inga könsskillnader vad gäller ögonfransarnas längd.

/Jan Ygge, ögonläkare, professor vid Karolinska institutet

… och ett lite längre om avbildning och genus:

När vi tecknar bilder av människor gestaltar vi ­snarare vad vi vill se och vad vi tror oss se än vad vi ­faktiskt ser. Det har mer att göra med konventioner, det vill säga förutfattade meningar och medvetna eller omedvetna överenskommelser inom en kultur om hur människor bör se ut och avbildas, än med hur någon ”verkligen” ser ut. Bilder framställer ju ofta ideal och kommunicerar normer om hur kvinnor och män ska se ut. Man kan säga att de bidrar till att konstruera genus. Ett exempel på detta är idealet att tjejer ska ha långa ögonfransar, och att tjejer därför framställs så.

Att även djur av honkön framställs med långa ögonfransar tror jag har att göra med att vi människor har en tendens att förmänskliga djur.

Genom att låta lejon­innor blicka blygsamt bakom långa ögonfransar så bygger vi vidare på genusnormer även via djuren.

Se gärna Ernst Gombrichs bok Konst och illusion: En studie i bildframställningens psykologi, och ­Yvonne ­Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med bilder.

/Margareta Wallin Wictorin, lektor i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet

Svar till bildfrågan: Ögat tillhör en man.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor