15 miljoner tryckta exemplar av F&F

Publicerad

De första åren var upplagan för Forskning & Framsteg blygsam. Men 1974 steg den till över 10 000 exemplar. Toppnoteringen nåddes 1987. Då distribuerades varje nummer i 59 000 exemplar. Sedan 2010 ligger upplagan ganska stabilt på 30000 exemplar per nummer. Fram till i dag har 15 miljoner tidningar distribuerats.

1. Tidningen startade 1966 men redan efter tio år hade upplagan stigit till 23 000 exemplar.

2. Kanske var det konkurrensen från Illustrerad Vetenskap som gav Forskning & Framstegs upplaga en extra skjuts. Illustrerad Vetenskap startade 1984. Det året ökade F&F-upplagan med smått otroliga 11 696 exemplar.

3. Numera är upplagan stabil, på drygt 30 000 exemplar.


Bild: Johan Jarnestad

Är det hon eller han som läser?
Den tryckta tidningen har en nästan jämn könsfördelning. Men läsningen av de digitala versionerna ser annorlunda ut. Den version som läses i vår app, alltså främst på läsplatta, domineras av manliga läsare, medan det är betydligt fler kvinnor som läser nyheter på vår webbplats fof.se.


Bild: Johan Jarnestad

F&F passar alla åldrar
Snittåldern för en läsare av F&F är drygt 50 år. Men mest kännetecknande för läsarna av F&F är att de finns i alla åldrar. (Andel läsare inom varje åldersgrupp.)


Bild: Johan Jarnestad

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor