Sladd i stället för avgasrör

Eldrivna traktorer skulle spara både pengar och miljö. Men batterier är tunga. Nu testas möjligheten att koppla traktorn direkt till elnätet.

Publicerad
Jordbrukaren Kurt Hansson på sin första prototyp, en gammal traktor som utrustats med elmotor och kabel.

Kurt Hansson, jordbrukare utanför Sala, vill använda el från gårdens egna solceller för att plöja åkern. Men en batteridriven traktor skulle bli både för tung och orimligt dyr. En lösning är att ta elen via en lång kabel, på ungefär samma sätt som många gruvmaskiner. Nu har han tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Sweco och Sala-Heby Energi startat ett tvåårigt projekt för att utveckla och testa en kabeltraktor under verkliga förhållanden. Projektet stöds av Energimyndigheten.

Enligt en rapport från Uppsala universitet kan eldrift via kabel ge en besparing på 240 till 820 kronor per hektar och år, jämfört med diesel. Samtidigt blir rörelsefriheten mindre med kabel vilket ställer högre krav på hur arbetet planeras.

Kabelanslutna eldrivna traktorer och andra jordbruksmaskiner är i sig inte något nytt.

Bland annat gjordes försök vid Ultuna på 1930-talet, där 90 hektar plöjdes med en elektrifierad motorplog. Ända in på 1950-talet användes kabeltraktorer i stor skala i Sovjet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor