Batteri bättre än vätgas i elbilen

Elbilar med batterier ger större klimatnytta för pengarna än elbilar med bränsleceller. Det visar amerikanska och tyska forskare i en ny studie.

Publicerad
Elbilar med laddningsbara batterier gör större klimatnytta per investerad krona än elbilar med bränsleceller. 
Bild: iStock

För att öka andelen elbilar görs stora investeringar i laddstolpar för batteribilar och vätgasstationer för bränslecellsbilar. Men vilket teknik ger störst miljövinst i förhållande till kostnaderna? Den frågan har forskare vid amerikanska Stanford och Tekniska universitet i München, TUM, gått till botten med.

De utgick från ett samhälle med 8 000 invånare i Kalifornien och använde en datormodell för att räkna ut hur det totala energibehovet påverkas om andelen elbilar ökar till 38 procent till 2035.

I beräkningarna ingick att vätgasen till bränslecellsbilarna tillverkas lokalt genom att spjälka vatten i en så kallade elektrolysör med energi från solceller.

Slutsatsen är att båda biltyperna leder till minskade koldioxidutsläpp, men att batteribilarna är ett betydligt billigare alternativ.

– Främst för att de har ett lägre pris och är mer energieffektiva, säger huvudförfattaren Markus Felgenhauer vid TUM.

Stora investeringar i infrastruktur för vätgas ökade också kostnaderna för bränslecellsalternativet, trots att utrustningen också kan användas för uppvärmning. Det genom att överskottsel från solcellerna utnyttjas för att tillverka vätgas som sedan kan matas in i naturgasnätet.

I en ännu inte publicerad studie har forskarna använt samma metod för att jämföra batteri- och bränslecellsbilar i två samhällen i södra Tyskland.

– Resultaten är ganska lika, säger Markus Felgenhauer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor