Vad händer om raketen exploderar?

I F&F 4/2016 skrev ni att lagret av plutonium för civila rymdfärder håller på att sina. Vad skulle hända om en farkost med plutonium ombord exploderade i atmosfären? Går det att använda något annat grundämne, till exempel torium?

/Emma Lilliestam, Malmö

Publicerad
Rymdsonder måste ha en krocksäker behållare för bränslet om de drivs med plutonium.

Plutonium används som energikälla för rymdsonder som ska längre ut än Jupiters bana i solsystemet, eftersom solljuset där ute är för svagt för att solpaneler ska ge tillräckligt med energi. Plutoniumet är inkapslat i en modul som tål explosioner och återinträde i atmosfären. Om raketen som skjuter upp sonden exploderar i atmosfären kommer alltså modulen att intakt falla ner till marken, där den kan tas om hand på ett säkert sätt.

Angående frågan om användning av andra ämnen: När radioaktiva grundämnen sönderfaller frigörs energi i form av värme, som i sin tur kan omvandlas till elektricitet. Allt eftersom ämnet sönderfaller kommer mindre energi att produceras. Efter en tid som kallas halveringstid finns hälften av ämnet kvar. Anledningen till att isotopen plutonium-238 används som energikälla är att dess halveringstid är 88 år. Det gör att energiproduktionen inte avtar så mycket under den tid på några år, upp till decennier, som en rymdsond är aktiv. Ämnen med mycket kortare halveringstid skulle göra att energiproduktionen avtar för snabbt, och ämnen med mycket längre halveringstid skulle producera alltför lite energi per viktenhet. Det finns många radioaktiva isotoper av torium, men alla har halveringstider som är för korta eller för långa för att användas som energikällor.

/Mats Holmström, Institutet för rymdfysik, Kiruna

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor