När kommer julen i januari?

Jag har letat överallt, men inte lyckats ta reda på när julen infaller enligt den julianska kalendern. Är det den 2, 7, eller 15 januari? Vi är några damer som undrar över detta.

/S. Bromé

Publicerad
Den som har koll på tideräkningen kan fira jul flera gånger om.
Bild: Istock

Den julianska kalendern togs i bruk under den romerska kejsaren Julius Caesar (100–44 f.Kr.). Det var en solkalender, som skulle följa årstidsåret (så att exempelvis december alltid inföll på vintern). Årstidsåret är dock drygt 10 minuter kortare än ett genomsnittligt julianskt år, vilket medförde att kyrkoåret långsamt försköts i relation till årstiderna. Påven Gregorius XIII (1502–1585) genomförde därför en revision av den julianska kalendern. Den reviderade versionen kallas den gregorianska kalendern efter honom, och det är den som västvärlden använder i dag. I protestantiska länder som Sverige infördes reformen under 1700-talet.

Många ortodoxa länder införde den först under 1900-talet, och inte alla kyrkorna i dessa länder följde med. Därför nyttjar bland annat Ryssland, Serbien och Georgien gregoriansk kalender för det icke-religiösa livet, medan deras ortodoxa kyrkor fortfarande följer den julianska.

Enligt den julianska kalendern infaller juldagen (25 dec) på den gregorianska kalenderns 7 januari. Så kommer det att vara fram till år 2100, då juldagen ”hoppar” ytterligare en dag framåt i tiden. Rysk-ortodoxa firar alltså jul den 7 januari under resten av detta sekel. Det är för övrigt inte bara julen, utan alla årets dagar, som på detta sätt är förskjutna med 13 dagar i förhållande till den gregorianska kalendern – alltså den kalender som används i västvärlden.

/Thomas Arentzen, forskare i teologi, Lunds universitet och Universitetet i Oslo

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor