Blixtrande gåta inuti dvärggalax

Ett samarbete mellan flera teleskop kastar nytt ljus över ett astronomiskt mysterium.

Publicerad
Radioteleskopsantenner fångar upp radiovågor från rymden.
Bild: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF; Hubble Legacy Archive, ESA, NASA

De gåtfulla korta pulser av radiostrålning som kallas radioblixtar (fast radio bursts) har gäckat astronomer ända sedan den första upptäcktes 2007. Hittills har arton stycken listats. Alla utom en har blinkat förbi på några få tusendels sekunder, utan att ge tillräckliga ledtrådar till varifrån radiostrålningen kom.

En av dem har dock upprepat sig. Den har gett ifrån sig en oregelbunden serie blixtar, utan synbart mönster. Med hjälp av ett samarbete mellan flera radioteleskop har astronomerna kunnat ringa in var på himlen radioblixtkällan finns. Ett optiskt teleskop på Hawaii gav sedan den slutliga pusselbiten: en liten dvärggalax som befinner sig tre miljoner ljusår från jorden.

 

Fyndet bekräftar vad många astronomer har misstänkt, nämligen att radioblixtarna kommer från källor utanför vår egen galax Vintergatan. Att de kan urskiljas på sådant avstånd visar att de är oerhört energirika. Det är fortfarande oklart vad det är för process som ger upphov till de kortvariga, starka utbrotten av radiovågor. Kanske är det materia som manglas inuti stoftmolnen som håller på att slukas av ett svart hål, eller en snabbt roterande kompakt neutronstjärna som avger energi – eller något annat. Genom att noggrant studera dvärggalaxen hoppas astronomerna få nya ledtrådar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor