Rymdmått

Publicerad

Kosmiska avstånd har kunnat mätas med någorlunda precision sedan första halvan av 1800-talet och det har tagits fram ett antal enheter för detta. Det tar drygt åtta minuter för solens strålar att nå oss, en färd på 149,6 miljoner kilometer. Det kallas för en astronomisk enhet, au.

Vid sidan av denna och ljusåret, 9 460 miljarder kilometer, används parsec. Enheten togs fram under andra halvan av 1800-talet. Tidigare hade astronomen William Herschel föreslagit siriometer, avståndet till stjärnan Sirius, som enhet.

En parsec betyder parallaxsekund. Parallax är vinkelskillnaden till ett avlägset objekt från två olika punkter. Man kan mäta vinkeln till en stjärna med ett halvårs mellanrum, när jorden befinner sig på motsatta sidor om solen. Det är ett sätt att få fram avståndet till stjärnan.

En parsec definieras som det avstånd man måste befinna sig på för att vinkeln mellan jorden och solen, mätt utifrån rymden, ska bli en bågsekund, 1/3600 grad. Det motsvarar 3,26 ljusår.

Det dröjde in på 1900-talet innan parsec fick sitt namn. Debatten bland astronomer var hård och bland förslagen fanns astron, macron, astrometer och herschel. Men det blev parsec, och i dag är det vanligt att tala om mega- och gigaparsec.

Fråga: Vilken stjärna är närmast jorden, frånsett solen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor