Smarta honor väljer de snyggaste hannarna

Svensk forskning visar att fiskhonornas val av partner kräver en hel del tankearbete – och att honor med stor hjärna gör bättre val än honor med mindre hjärna.

Publicerad
Guppyfiskarnas pråliga utseende har förstärkts genom avel. Svenska forskare har även lyckats avla fram exemplar med ovanligt stora hjärnor. 
Bild: iStock

Guppy är en populär akvariefisk vars naturliga färgprakt har förstärkts med hjälp av mångårig avel. Forskare vid Stockholms universitet har valt att avla på hjärnstorlek i stället för färgprakt – deras akvarier innehåller därför fiskar med ovanligt små respektive stora hjärnor. Skillnaden i hjärnstorlek är drygt 13 procent mellan de två grupperna. Forskarna har nu undersökt hur hjärnstorleken påverkar en viktig ekologisk process, nämligen honornas förmåga att bedöma hannarnas kvalitet inför parningen.

Guppyhonor med små respektive stora hjärnor placerades i akvarier där de kunde se en praktfull och en alldaglig hanne i varsin glasbehållare. Avståndet mellan de två behållarna var så pass stort att honorna endast kunde se en hanne i taget. För att kunna jämföra hannarna var honorna alltså tvungna att hålla den ena hannen i tankarna, medan de spanade in den andre.

Forskarna mätte hur lång tid honorna uppehöll sig vid respektive hannes behållare. De fann att honor med stor hjärna stannade kvar hos de praktfulla hannarna. Men honor med liten hjärna spenderade lika mycket tid hos bägge typerna av hannar.

– Det verkar alltså som att honor med liten hjärna saknar förmågan att se skillnad på en tjusig och en alldaglig hanne, säger Niclas Kolm, som är evolutionsforskare vid Stockholms universitet och ansvarig för studien, som har publicerats i Science.

Niclas Kolm menar att det är svårt att avgöra exakt vilka egenskaper som gått förlorade hos honorna med liten hjärna. Det är dock inte färgseendet, för det har forskarna undersökt noga.

– Honorna med små hjärnor bör alltså kunna se hannarnas färger, så det verkar som att det är högre upp i den kognitiva kedjan som de skiljer sig från honor med stor hjärna.

Forskarna har tidigare visat att guppyer med stor hjärna är bättre på att undkomma rovfiskar än guppyer med liten hjärna. Det är alltså troligt att det finns ett samband mellan hjärnstorlek och tankeförmåga – och kanske även minne – hos guppyerna. Att dessa egenskaper påverkar förmågan att välja rätt partner är en vedertagen teori. Men Niclas Kolm med kollegor är först med att visa detta med ett experiment.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor