Allt fler stolpskott

Publicerad
”Öppet mål”, en av de vanligaste fotbollsmetaformerna i svenska medier.
Bild: iStock

Språkforskare vid Göteborgs universitet har räknat fotbollstermer i dagstidningarnas nyhetstexter från åren 1965–1998 samt på webben 2001–2013. Resultatet visar att metaforer från fotbollens värld har ökat kraftigt de senaste decennierna. Det handlar om uttryck som ”öppet mål”, ”helt offside”, ”stolpskott” och ”först på bollen”.

Forskarna tror att denna förändring har att göra med fotbollens ökade dominans i medier och ett ökat intresse för fotboll.

Resultaten har publicerats forskarantologin Svenskans beskrivning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor