Kan magneten tappa kraften?

Är permanentmagneter alltid lika magnetiska, eller avtar styrkan med tiden? Om de verkligen är permanenta, gäller det då även om en del av den magnetiska kraften utvinns som energi, till exempel om en permanentmagnet pendlar ovanför en ledning så att ström induceras? Och i så fall – om energin i strömmen inte kommer från magneten, varifrån kommer den då?

/Willy Brink

Publicerad
”Magnets are forever ...” Den som vårdar sin permanentmagnet på rätt sätt kan vara ganska säker på att den alltid har kvar sin magnetiska kraft.
Bild: Istock

Om permanentmagneter hanteras korrekt så avtar inte deras magnetisering. Korrekt hantering innebär framför allt att magneterna inte ska utsättas för alltför höga temperaturer eller starka yttre magnetfält. Magnetiska material har utvecklats där magnetiseringen kan betraktas som permanent för många typiska användningsområden.

Michael Faraday brukar tillskrivas upptäckten av induktion, som är en allmängiltig naturlag och nyckeln till elektriska motorers och generatorers funktion. Induktionslagen innebär att en ändring av det magnetiska flödet genom en slinga skapar ett elektriskt fält. Faraday påvisade detta inducerade elektriska fält genom att mäta den inducerade strömmen i slingor med kända resistanser.

Som frågeställaren påpekar kan elektromagnetisk energi utvinnas om en magnet pendlar ovanför en elektrisk ledning där ström induceras. Den inducerade strömmen i ledningen skapar i sin tur ett magnetfält som bromsar magnetens pendelrörelse. Den inducerade energin som är associerad med strömmen i ledningen kommer inte från en ändrad magnetisering i permanentmagneten. Det är den mekaniska energin i pendelrörelsen som via induktion omvandlas till elektromagnetisk energi. Då pendelrörelsen slutligen avstannat har all tillgänglig mekanisk energi omvandlats till elektromagnetisk energi.

/Olov Ågren, professor i teknisk fysik, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor