Ett mildare skogsbruk

Publicerad

Ola Engelmark är docent i skogsekologi, författare och själv skogsägare. I korta ordalag handlar hans nya bok om hur skogen kan brukas utan att avverkas. Det låter kanske inte så spännande, men Ola Engelmark blandar skickligt fakta med kulturhistoria och med filosofiska betraktelser över livet som småskalig skogsägare. Det är både underhållande och lärorikt.

Författaren är mycket kritisk till det storskaliga, industriella skogsbruket där kalhuggning är norm. Han betonar att små skogsägare måste skaffa sig mer kunskap om ekologi, ekonomi och entreprenörskap ”så att de inte nöjer sig med att sälja sina stockar för underpris till virkesköpare och bli kvarlämnade i livslångt arbete med återbeskogning, som hyggesvandrare, inte skogsägare”.

Vi får följa med på besök hos småskaliga skogsägare som hittat alternativa sätt att tjäna pengar på sin skog. Det handlar om bland annat ekoturism, jakt och förädlade trävaror. Boken avslutas med en mer handfast beskrivning av vad som borde ingå i ett nytt samhällskontrakt för vår skog. Ett förslag är att skogsägare som inte avverkar ska kunna sälja utsläppsrätter i form av kolbindning. En annan tanke är att premiera skogsägare som aktivt gynnar blandbestånd och mosaikskogar. En intressant idé är en utbildning som resulterar i en skogsägarexamen, ”en skogsägare har ansvar för fler liv och arter än en jägare”, menar Ola Engelmark. Boken är ingen manual för skogsägande, utan snarare en inspirationskälla för alla som vill tänka utanför ”hyggesboxen”.

En skog av möjligheter

Ola Engelmark
Carlsson bokförlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor