Vi krockar trots att rymden växer

Som jag förstår det expanderar universum likformigt, så att alla punkter avlägsnar sig från varandra. Ibland illustreras denna expansion med ritade prickar på en ballong som blåses upp. Hur kan då två av dessa prickar, Andromedagalaxen och Vintergatan, vara på väg mot varandra?

/Thomas Hålldén, Tjörn

Publicerad

Hubbles lag säger att ju längre bort en galax befinner sig, desto fortare rör den sig bort från oss. Man kallar det Hubbleflödet, den rörelse som uppkommer genom universums expansion.

Nu är det så att galaxer ofta trivs bäst med andra galaxer, de bildar grupper och hopar. Detta beror på den gravitationella attraktionen mellan objekten.

Vår galax, Vintergatan, är medlem av den Lokala gruppen, som består av ett femtiotal galaxer där Vintergatan och Andromedagalaxen är de största (mest massiva) medlemmarna. Alla galaxer i grupper och hopar rör sig kring systemets gemensamma tyngdpunkt. Man säger att galaxerna har egenrörelse. En konsekvens av detta blir att Hubbles lag inte alltid gäller mellan relativt närliggande galaxer. Exempelvis närmar sig Vintergatan och Andromedagalaxen varandra just nu med en hastighet av imponerande 110 kilometer per sekund. Om galaxerna däremot är tillräckligt avlägsna dominerar hastigheterna från Hubbleflödet över galaxernas egenrörelser. Då gäller Hubbles lag.

/Kjell Olofsson, astrofysiker, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor