Björnar kan vara naturligt skyddade mot bly

Svenska björnar har nästan tio gånger högre halter av bly än EU:s tröskelvärde för skador på nervsystemet hos människor. Det visar resultat från en skandinavisk forskargrupp som publicerats i Frontiers in Veterinary Science.

Publicerad

Bild: Privat

− Vi hade förväntat oss förhöjda värden hos enskilda björnar, men resultaten visade att alla de undersökta björnarna i Mellansverige var exponerade för bly, säger Jon M Arnemo som är professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Björnarna får förmodligen i sig bly när de äter kvarlämnade rester av älgar och annat vilt som jagats med blyammunition, tror han.

Björnarnas blyhalter i nivå med havsörnarnas

Bly är ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka exempelvis förmågan till inlärning, enligt Keminalieinspektionen. Bland Sveriges havsörnar har blyförgiftning varit en av de vanligaste dödsorsakerna under flera decennier, blyet får de i sig när de äter rester av fällda djur. Björnarnas blyhalter är i nivå med havsörnarnas. Därför är det förvånande att inga effekter bland björnarna rapporterats ännu, enligt Jon M Arnemo.

− Det verkar som om björnar kan ha en naturlig motståndskraft mot effekter av höga blyhalter. Ämnet taurin ger ett skydd mot blyskador hos laboratoriedjur och björnar har omkring tre gånger högre halter av taurin i blodet än människor.

Jon M Arnemo, professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, med björnunge.
Jon M Arnemo under pågående björnforskning.
Bild: Privat

Svenska björnar har i genomsnitt 94 mikrogram bly per liter blod. Tröskelvärdet för nervskador hos människor inom EU är 12 mikrogram per liter. Under tröskelvärdet ska ett ämne inte ge några hälsoskador, men enligt Jon M Arnemo finns inga helt säkra nivåer eftersom bly kan ha effekter i mycket liten mängd.

EU-kommissionen har gett den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i uppdrag att utreda ett förbud mot bly i ammunition.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor