Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2018

Publicerad

Bild: Getty images
Luxemburg* 1,2
Sverige 1,6
Nederländerna 2,4
Finland 2,8
Tjeckien 2,8
Österrike 2,8
Malta 3
Tyskland 3,1
Danmark 3,4
Slovenien 3,7
Estland 3,8
Storbritannien 4,6
Frankrike 4,7
Polen 4,7
Belgien 4,9
Irland* 5,2
Spanien 5,4
Portugal 6
Slovakien* 7
Italien 8,5
Kroatien** 8,6
Lettland 9,5
Ungern 10,1
Cypern 10,2
Litauen 11,1
Grekland 16,7
Rumänien 16,8
Bulgarien 20,9
   

* Senaste uppgifter avser 2017

** Senaste uppgift 2016

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid.

Källa: Eurostat, EU-SILC

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor