Bra bett i betan

Jag har läst att rödbetor orsakar att olika kväveoxider bildas i kroppen med en rad positiva följder, som sänkt blodtryck och ökad syreupptagning. Enligt en forskare kan rödbetsjuice till och med ha Viagra-liknande effekter. Samtidigt pågår en hätsk debatt om diesel där kväveoxider framstår som skadliga. Hur hänger det ihop?

/Björn Boethius

Publicerad

Bild: Istock

Vid förbränning i en dieselmotor bildas flera olika kväveoxidföreningar, nämligen dikväveoxid (N2O), kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

N2O har en skadlig effekt på ozonlagret, men är relativt ofarlig vid inandning. Den används som narkosmedel (lustgas) och ger lätt bedövning/smärtlindring.

NO2 irriterar luftvägarna och kan orsaka lungskador. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig.

NO, slutligen, är i sig själv ofarlig, men oxideras lätt i atmosfären till NO2. I kroppen bildas NO naturligt från enzymet kväveoxidsyntas och fungerar i låga koncentrationer som en signalmolekyl med flera viktiga funktioner, bland annat i reglering av hjärt-kärlsystemet. När molekylen bryts ned i kroppen bildas nitrit och nitrat, vilka man tidigare trodde var inaktiva föreningar. Såväl experimentella som kliniska studier har dock visat att nitrat och nitrit kan återbilda NO och andra bioaktiva kväveoxidföreningar, med flera gynnsamma effekter på ämnesomsättning och hjärtkärlsystem, bland annat sänkt blodtryck, bättre reglering av insulin och glukos samt bättre njurfunktion.

Flera grönbladiga grönsaker och rödbetor innehåller mycket nitrat och med ökat intag av dessa kan man tänka sig flera olika gynnsamma hälsoeffekter i och med ökad bildning av NO i kroppen.

/Mattias Carlström, docent i fysiologi, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor