Medvetande överallt

Publicerad

Det är en tunn bok, drygt hundra sidor bara, om tillvarons största gåta: Hur kommer det sig att subjektiva upplevelser finns över huvud taget? Varför är vi inte zombier? Och vad skiljer en hjärna från andra föremål? Din hjärna är gjord av samma slags atomer som allt annat – men är den enda klump materia du kan uppleva från insidan.

Den amerikanska författaren Annaka Harris nya bok hamnade snabbt på New York Times bästsäljarlista. Det är välförtjänt. Texten är lättillgänglig och ger en god bild av hur dagens filosofer och hjärnforskare resonerar om medvetandet.

Annaka Harris ger stort utrymme åt tron på att medvetande är en inneboende egenskap hos all materia. Denna filosofiska inriktning kallas panpsykism och ansågs till helt nyligen befängd, närmast löjeväckande. Men den löser vissa filosofiska problem (och skapar samtidigt nya som förhoppningsvis är enklare). Därför tas den på allt större allvar. Ett tecken på det är att ytterligare två populärvetenskapliga böcker med fokus på panpsykismen har kommit ut bara i år: Galileo’s Error av den brittiska filosofen Philip Goff, och The Feeling of Life Itself av den amerikanske hjärnforskaren Christof Koch.

Annaka Harris är gift med författaren Sam Harris, mest känd för sin religionskritik.

Conscious – A Brief Guide to the Fundamental Mystery of the Mind

Annaka Harris
HarperCollins

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor