Tillskott gav inte bättre spermier

För par som vill få barn är det lockande att försöka förbättra spermiernas kvalitet. Men zink och folsyra är inte något att satsa på, visar en ny studie.

Publicerad
I studien ingick drygt 2 000 par inskrivna på fertilitetsklinik. Vid studiens slut hade 34 procent av paren i tillskottsgruppen fått barn, och 35 procent i gruppen som fått placebo.
Bild: Getty images

Zink är viktigt för spermiebildning, och den naturliga formen av folsyra, folat, bidrar till att dna bildas i spermierna. Det är därför inte underligt att dessa ämnen har rykte om sig att öka kvaliteten på spermierna. Men de studier som tidigare har gjorts har gett blandade resultat. För att reda ut frågan har amerikanska forskare från flera olika universitet undersökt saken i en större klinisk studie.

Sammanlagt ingick 2 372 par som planerade att göra behandling vid två olika fertilitetskliniker. Männen slumpades till att under ett halvår antingen få ett dagligt tillskott av 5 milligram folsyra och 30 milligram zink, eller likadana fast helt verkningslösa piller, placebo. Kvinnorna förde för sin del dagbok under 18 månader för att fånga upp eventuella graviditeter.

Ingen skillnad på spermier

Vid studiens slut hade 34 procent av paren fått barn i den grupp där männen fått tillskott, och 35 procent av paren i placebogruppen. Varken spermiernas antal, utseende eller mobilitet skilde mellan de båda grupperna. Män som fått tillskott hade dock lite mer trasigt dna i sina spermier, vilket kan påverka fertiliteten. Männen som fått tillskott rapporterade också oftare om magproblem, som illamående, smärta och kräkningar.

”Våra resultat tyder inte på att tillskott av zink och folsyra till mannen i par som söker hjälp för infertilitetsproblem skulle bidra till vare sig bättre spermiekvalitet eller fler födda barn”, konstaterar forskarna i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor