Framsteg genom forskning

Publicerad

I mars 1964 hölls ett möte i Stockholm på dåvarande Forskningsrådets kansli med syfte ”att utröna intresset för att starta en populär tidskrift rörande naturvetenskapen och dess tillämpningar”. Efter ett års utredning fattades beslut och i september 1966 utkom det allra första numret av Forskning och Framsteg.

I det står att läsa: ”Om snabba framsteg ska göras, är forskning nödvändig, därom råder allmän enighet. En viktig länk i kedjans framsteg genom forskning är information. Vi tror att tidskriften har en viktig uppgift att fylla i detta avseende och hoppas att den även skall bli ett livligt forum för debatt om vetenskap och dess arbetsvillkor.”

I 54 år har Forskning & Framsteg vänt sig till dem som är nyfikna på allvar och vill veta mer. Vi strävar alltjämt efter att skriva begripligt och intresseväckande. Vi bevakar forskning och framsteg inom allt från materiens minsta beståndsdelar till den yttersta rymden. Från djurens beteende till den mänskliga hjärnan. Från livets uppkomst till aktuella energiproblem. Från mänsklig kultur till frågor om rätt och fel.

Tidningen ägs och ges ut av en stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen stöds ekonomiskt av ett stort antal forskningsfinansierade organisationer. Vill du bidra till vår journalistik? Bli prenumerant!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor