Torka minskar granens försvar mot barkborren

Angreppen av granbarkborre i våra skogar har ökat dramatiskt. Vad beror det på? Jag har läst att skadeangrepp av insekter ökar när koldioxidhalten ökar – är det orsaken i detta fall?

/Christer Dahlin

Publicerad

Bild: Getty images

Det är riktigt att det har diskuterats att ökande koldioxidhalter skulle kunna leda till ökade insektsskador på skog, men det handlar främst om barr- och bladätande insekter – och till dem hör inte granbarkborren. Det är i stället en annan faktor som ligger bakom de stora skador av granbarkborre som vi nu ser i Sverige: den exceptionellt varma och torra sommaren 2018. Normalt sett har granar ett välutvecklat försvar mot barkborrar, dels i form av kåda, som mekaniskt hindrar bark borrarna från att borra sig in genom barken, dels genom att öka koncentrationerna av terpener som är giftiga för barkborrens larver. Vid kraftig torka sätts dock detta försvar ur spel och träden kan inte längre försvara sig. Det var detta som hände sommaren 2018. Därtill drabbades granarna av en ny våg av barkborrar redan samma sommar: Den extrema värmen gjorde att nästa generation blev färdig tidigare än normalt och en betydande andel av dem angrep träden direkt i stället för att vänta till nästa säsong.

Med mer normalt väder under de närmaste åren kommer trädens försvarsförmåga att återställas och skadorna att minska. Klimatmodeller förut säger dock att det i framtiden kommer att bli vanligare med perioder med torka och därmed också ökade skador orsakade av granbarkborren.

/Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor