Verkligheten är något annat än du tror

Publicerad

Ska man tro sina ögon, alltså tänka sig att de ger en korrekt bild av verkligheten som den faktiskt är?

Självklart inte. Vi ser ju bara en pytteliten del av all elektromagnetisk strålning, nämligen det vi kallar ljus. Övriga våglängder är vi blinda för. Men problemet är mycket djupare än så, enligt Donald Hoffman, professor i kognitionsvetenskap vid University of California i USA. Han slår fast att evolutionen utvecklat våra sinnen så att vi har goda chanser att överleva och få avkomlingar – inte för att få en korrekt bild av världen vi lever i.

Det hela påminner om gränssnittet på en dator. Ikoner ger en illusorisk bild av den underliggande verkligheten, alltså datorns inre myller av elektriska tillstånd i logiska kretsar. På motsvarande sätt anser Donald Hoffman att våra sinnesintryck är ikoner. Vi bör ta dem på allvar – det är en dålig idé att gå i vägen för ett framrusande tåg. Men vi ska inte tolka intrycken som bokstavligt sanna.

Med hjälp av spelteori kommer Donald Hoffman fram till att evolutionen faktiskt döljer verkligheten för oss. Det är fascinerande läsning. Ytterst handlar boken om sådant som länge ingått i religiösa föreställningar. Den kan mycket väl bli en klassiker bland folk som föredrar att söka svaren i gränslandet mellan filosofi och empirisk vetenskap.

The Case Against Reality

Donald Hoffman
W. W. Norton & Company

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor