Resultatlös jakt på säregna exoplaneter

De allra första planeter som någonsin upptäcktes utanför solsystemet kretsade kring en pulsar – en roterande neutronstjärna. En ny systematisk sökning gick däremot bet på att hitta några fler sådana märkliga planetsystem. Det tycks som om de är mycket ovanliga.

Publicerad
Pulsaren PSR B1257+12 har tre kända planeter, de första bekräftade planeterna som upptäcktes utanför jorden, 1992 och 1994. De har fått namnen Draugr, Poltergeist och Phobetor. Draugr är den minst massiva av alla kända exoplaneter. Dess namn kommer från en typ av vandöd varelse i nordisk folktro.
Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC)

En internationell forskargrupp har valt ut 45 pulsarer och studerat dem under 11 år för att försöka hitta exoplaneter. Deras analys är så känslig att de kan upptäcka planeter som kretsar kring pulsarerna även om de vore lika små som jordens måne. Ändå hittade de ingenting, vilket ger en aning om hur ovanliga sådana planetsystem är.

Astronomer vill utforska planeter kring pulsarer, eftersom det är en så annorlunda miljö jämfört med den kring vanliga stjärnor – kanske bildas planeter vid pulsarer på ett annat sätt.

En pulsar är en enormt kompakt kollapsad stjärna, en neutronstjärna, som sänder ut stark strålning i smala knippen från sina magnetiska poler. När stjärnan snurrar vrids strålknippenas riktning, och varje gång den sveper över riktningen mot jorden kan vi uppfatta en puls av strålning. De här pulserna är mycket regelbundna, och därmed kan pulsaren fungera som en klocka. Det var den egenskapen som gjorde att Alex Wolszczan 1992 lyckades mäta regelbundna störningar av en pulsar, som visade att den omgavs av ett planetsystem.

Finns det fler pulsarer med planeter?

På 1990-talet trodde många att astronomer snart skulle hitta fler planetsystem kring pulsarer. Men kanske var den första upptäckten något av en vild lyckträff. Nu, nästan 30 år efter den första upptäckten, känner vi fortfarande bara till ett halvdussin sådana planeter, och de är mycket speciella. En av dem har den minsta massan av alla bekräftade exoplaneter. En annan är den äldsta kända planeten i universum, upp mot 13 miljarder år gammal.

Även om den nya studien inte hittade någon planet visar den hur känsliga sökningarna kan vara med dagens mättekniker, specifikt kring snabba pulsarer. Om fler märkliga planeter gömmer sig kring några av de tusentals kända pulsarerna, så kommer de snart att kunna upptäckas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor