Här föds en planet

Astronomer har lyckats urskilja en virvel i stoftskivan kring en ung stjärna. Här ser vi troligen det första fröet till att en planet blir till.

Publicerad
Bilden av stjärnsystemet AB Aurigae är tagen i polariserat infrarött ljus som visar detaljer i stoftskivan som omger stjärnan. Den ljust gula knorren i den lilla vita cirkeln tolkas som en förtätning i skivan där en planet håller på att bildas. Bilden till höger är en förstorad version av området i den röda rutan på bilden till vänster. Den blå cirkeln visar storleken av Neptunus bana i solsystemet, som måttjämförelse.
Bild: ESO/Boccaletti et al.

Planeter bildas troligen under de första årmiljonerna av ett planetsystems existens. De teoretiska modellerna behöver testas genom direkta observationer, och den här nya bilden ger ännu en pusselbit.

Systemet AB Aurigae befinner sig ungefär 520 ljusår bort, i stjärnbilden Kusken. I tidigare bilder skymtas intressanta detaljer i stoftskivan som omger stjärnan.

Nu ville en forskargrupp studera systemet närmare och tog hjälp av teleskopet Very Large Telescope vid det europeiska sydobservatoriet i chilenska Atacamaöknen, ESO. De lyckades ta mycket detaljerade bilder av det infraröda ljuset som reflekteras från stoftpartiklar i skivan. På bilden ser vi en liten knut eller virvel, där stoftet förtätas. Astronomerna skriver i sin artikel att detta skulle kunna vara en direkt avbildning av den första fasen i planetbildning.

Resultatet har publicerats i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor