AI löser proteinets gåta

I mer än 50 år har försöken pågått. Nu har forskare med hjälp av AI för första gången lyckats räkna fram strukturen hos okända proteiner.

Publicerad

Den lilafärgade strukturen är framräknad med hjälp av Deep Minds AI. Den blå är den experimentellt framtagna strukturen.
Bild: CASP/DeepMind/Vincent Tagliabracci and Diana Tomchick, UT South Western

Vartannat år håller organisationen CASP en tävling som går ut på att räkna ut den tredimensionella strukturen hos omkring 100 proteiner. De deltagande lagen får veta i vilken ordning aminosyrorna sitter. Utmaningen är att utifrån denna sekvens räkna ut proteinernas form. Resultaten jämförs sedan med den verkliga strukturen som kartlagts med hjälp av experimentella metoder som röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi.

Inför årets tävling hade inget lag någon gång tidigare nått samma precision som i laboratoriet. Men när årets resultat presenterades visade det sig att forskarna hos det brittiska och Google-ägda företaget Deep Mind för första gången lyckats knäcka problemet som vetenskapen brottats med i mer än 50 år.

Deep Minds AI utklassade medtävlarna

Deep Minds AI-nätverk utklassade de övriga lagen och kunde förutse strukturen lika bra som experimenten gällande fler än två tredjedelar av proteinerna. Överrensstämmelsen var också bra för den sista tredjedelen, även om den inte nådde samma höga nivå.

Framsteget väntas få stor betydelse inom medicin och bioteknik. Proteiner är livets byggstenar och dess funktion är starkt kopplat till deras tredimensionella struktur.

Av alla proteiner som finns i naturen är strukturen bara känd hos en bråkdel. Att kartlägga ett enda protein är ett mödosamt arbete som kan ta flera år. Med datorns hjälp kan samma uppgift lösas på en halvtimma.

På Deep Minds blogg framgår att AI-nätverket, som kallas Alpha Fold, tränades på omkring 170 000 proteiner med känd struktur samt ett stort antal där strukturen inte är känd.

Alpha Fold har tidigare använts för att räkna fram strukturen på flera proteiner hos sars-cov-2-viruset.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor