Antal forskningspublikationer om covid-19

Publicerad
Pandemin har fått forskare världen över att lägga annat åt sidan och i stället ägna sig åt covid-19. Under perioden januari till och med november producerades totalt 74 115 forskningspublikationer om det nya coronaviruset, visar en sammanställning från OECD. USA är det land som varit mest aktivt, följt av Kina och Storbritannien.Källa: OECD
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor