Närbild av virus öppnar för fler drickbara vaccin

Med unik upplösning har ett adenovirus avbildats och avslöjar nya delar som skulle kunna fästa vid mänskliga celler. Det öppnar för nya drickbara vacciner.

Publicerad
Adenovirus 41 avbildat med kryoelektronmikroskopi av Karim Rafie, Umeå universitet. Upplösningen är extremt hög och strukturer på bara 3,8 ångström syns.
Bild: Karim Rafie

I dag finns ett hundratal olika adenovirus beskrivna som infekterar människor. Merparten ger symtom från luftvägarna eller ögonen. Endast två är kända för att orsaka svåra diarréer. Ett av dessa så kallade enteriska adenovirus har Lars-Anders Carlson, forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, och hans kollegor vid Umeå universitet avbildat.

– Vi var taggade på att förstå hur det såg ut eftersom dess livsstil skiljer sig så radikalt från andra adenovirus, då det klarar att ta sig via den mycket sura miljön i magsäcken till magtarmkanalen, säger han.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Visar viruset ner på atomnivå

Forskarna använde så kallad kryoelektronmikroskopi, där viruset inför avbildningen chockfryses i flytande etan, för att lägga ett tredimensionellt pussel som visar hur viruset ser ut ända ner på atomnivå. Dess hölje, den så kallade kapsiden, består av nästan tvåtusen proteinmolekyler uppbyggda av sammanlagt sex miljoner atomer. Det viktigaste fyndet var att just kapsiden skilde sig åt jämfört med andra adenovirus. Särskilt ett protein, kallat protein IX, stack ut.

– Hos andra adenovirus är det dolt, men här sticker det ut och vi är nyfikna på varför det fladdrar runt som det gör. En tolkning är att det kan hjälpa viruset att binda sig till och infektera celler i tarmen, men detta behöver studeras mer noggrant, säger Lars-Anders Carlson.

Virusets hölje, kapsiden, byggs upp av 60 identiska kopior av den så kallade asymmetriska enheten, som här syns i rött. Den ljusgröna delen här är protein IX (markerad med blå cirkel), som forskarna tror kan hjälpa viruset att binda till mänskliga celler i tarmens slemhinna. Den asymmetriska enheten har också en flexibel del som sticker ut, men som inte går att fånga på bild. 
Bild: Karim Rafie

Adenovirus kan packas med material och användas vid vaccinationer. Exempelvis görs så för vissa av de covid-19-vacciner som används. En möjlighet är nu att enteriska adenovirus skulle kunna användas för att bära vaccinkomponenter, för att skapa drickbart vaccin. Ett exempel på ett drickbart vaccin är poliovaccin.

– Detta ges via injektion i Sverige men i stora delar av världen oralt. Den orala varianten som är lätt att administrera är det som har gjort att även fattiga länder i världen är så gott som poliofria i dag, säger Lars-Anders Carlson.

Forskare har tidigare försökt använda ett enteriskt adenovirus för att skapa vaccin mot det coronavirus som ger MERS.

– Vi hoppas att vårt arbete med att ta fram den kompletta virusstrukturen ska hjälpa andra att studera om det går att utveckla ett covid-19-vaccin som kan ges oralt, vilket skulle förenkla vaccinationen.

Resultaten har publicerats i Science Advances.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor